Best Εξωνοσοκομειακή φροντίδα

Την πρόληψη την διακρίνουμε σε πρωτογενή, που περιλαμβάνει όλα τα μέτρα που απαιτούνται ώστε να μην εμφανιστεί η πάθηση, όπως τακτικό checkup. Δευτερογενή, που ταυτίζεται με το μέτρο για μια όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη διάγνωση μετά την εμφάνιση της πάθησης, όπως οι διαγνωστικές εξετάσεις. Έτσι, με 0,27 € την ημέρα μπορεί κάποιος να ασφαλίσει το τέκνο του και να έχει παροχές όπως δωρεάν διαγνωστικέ εξετάσεις και ιατρούς. Φανταστείτε την αντιστοιχία, ενός πολίτη που είναι ασφαλισμένος στον ΕΟΠΥΥ αν θέλει να δει κάποιον ιατρό με το ταμείο του, θα πρέπει να περιμένει πάνω από μήνα αλλιώς για τα επείγοντα πρέπει να πληρώσει τον ιατρό. Εάν χρειαστεί δε μετά να κάνει checkup θα πρέπει να έχει περάσει ένας χρόνος από το πιο πρόσφατο. Εμείς δίνουμε την αξιοπρέπεια και την ελευθερία που αρμόζει στον πολίτη για να μπορεί να κάνει εξετάσεις και να επισκέπτεται τους ιατρούς όποτε θέλει.

 

 

Σκοπός του Προγράμματος

Απαντώντας δυναμικά στα νέα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα, η INTERLIFE σχεδίασε, για όλη

την οικογένεια ή για κάθε άτομο ξεχωριστά, μια ολοκληρωμένη πρόταση στον τομέα της

Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης. Στοχεύοντας στην ουσιαστική φροντίδα της Υγείας, δημιούργησε το

πρόγραμμα LIFE Care το οποίο παρέχει πρόσβαση στις καλύτερες Ιδιωτικές Κλινικές και στα πιο

σύγχρονα Πολυιατρεία Πανελλαδικά, για τη διεξαγωγή όλων των απαραίτητων προληπτικών

εξετάσεων και ελέγχων που οφείλει να πραγματοποιεί κάθε άνθρωπος σε ετήσια βάση, για τον

εαυτό του και για όσους αγαπάει. Παράλληλα προσφέρει πλήθος καλύψεων στους τομείς της

διάγνωσης και της θεραπείας.

Χαρακτηριστικά Προγράμματος

Το πρόγραμμα LIFE Care είναι ένα πακέτο παροχών που αφορά όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας,

ιατρικού ιστορικού, ή ύπαρξη Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς σε αυτό μπορούν να

ενταχθούν άτομα όλων των ηλικιών, ανασφάλιστα ή μη, και χωρίς να απαιτείται προασφαλιστικός

ιατρικός έλεγχος ή συμπλήρωση ιατρικού ερωτηματολογίου στην αίτηση ασφάλισης. Το

πρόγραμμα ανανεώνεται σε ετήσια βάση και παρέχεται ως ανεξάρτητο προϊόν.

Αναλυτικότερα το πρόγραμμα παρέχει τις εξής καλύψεις:

 • Απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις

Α. ΔΩΡΕΑΝ (στα συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα)

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ: Παρέχονται απεριόριστες ΔΩΡΕΑΝ Ιατρικές Επισκέψεις για

Επείγοντα Περιστατικά στα Εξωτερικά Ιατρεία (ΤΕΠ) των συνεργαζόμενων Νοσηλευτικών

Ιδρυμάτων στις εφημερεύουσες ειδικότητες που παρέχονται από κάθε συνεργαζόμενο

Νοσηλευτικό Ίδρυμα.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ: Παρέχονται απεριόριστες ΔΩΡΕΑΝ Ιατρικές Επισκέψεις για Τακτικά

Περιστατικά στα Εξωτερικά Ιατρεία των συνεργαζόμενων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων:

Για Ενήλικες στις ιατρικές ειδικότητες:

 • Παθολόγου
 • Καρδιολόγου
 • Ορθοπεδικού
 • Γυναικολόγου
 • Γενικού Χειρουργού
 • Για Παιδιά (Παιδιατρικές Κλινικές) στις ιατρικές ειδικότητες:
 • Παιδιάτρου
 • Παιδοχειρουργού

Β. Με συμμετοχή (στα συμβεβλημένα Πολυιατρεία & σε Ιδιώτες Γιατρούς)

Παρέχονται απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις σε συμβεβλημένα Πολυιατρεία και Ιδιωτικά

Ιατρεία με συμμετοχή του ασφαλισμένου 10€/επίσκεψη, συμπεριλαμβανομένης της

συνταγογράφησης. Συγκεκριμένα:

 • σε σύγχρονα Πολυιατρεία
 • σε Ιδιώτες Ιατρούς Πανελλαδικά

INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ [ ΜΑΪΟΣ 2020 v.01/0520 ] Σελίδα 12 από 78

 • Απεριόριστες Διαγνωστικές Εξετάσεις

Α. ΔΩΡΕΑΝ (για Επείγοντα Περιστατικά)

Παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ Διαγνωστικές Εξετάσεις αξίας έως 300€ ανά περιστατικό οι οποίες

πραγματοποιούνται στα Εξωτερικά Ιατρεία των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων NTYNAN,

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ, MEDITERRANEO, METROPOLITAN και ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Πέραν του ορίου των 300€, οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται με προνομιακό τιμοκατάλογο.

Β. Με συμμετοχή (για Προγραμματισμένες Διαγνωστικές Εξετάσεις)

Παρέχονται απεριόριστες Διαγνωστικές Εξετάσεις στα Εξωτερικά Ιατρεία των συμβεβλημένων

Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων με συμμετοχή του ασφαλισμένου 25% και στα συμβεβλημένα

Διαγνωστικά Κέντρα & Πολυιατρεία με τιμές Δημοσίου (βάσει ΦΕΚ).

 • Προληπτικοί Έλεγχοι (Check Up)

Α. ΔΩΡΕΑΝ Γενικό Check Up (αιματολογικό)

Παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ ετήσιο Check Up στο δίκτυο των συμβεβλημένων Διαγνωστικών Κέντρων

και Πολυιατρεία, το οποίο περιλαμβάνει:

 • Γενική αίματος
 • Γενική ούρων
 • Τριγλυκερίδια
 • ΤΚΕ
 • Σάκχαρο
 • Ολική Χοληστερόλη
 • Ηπατικό Έλεγχο SGOT, SGPT, γ-GT για ηλικίες άνω των 14 ετών

Β. Οδοντιατρικό Check Up

Παρέχεται ετήσιος Οδοντιατρικός Έλεγχος με συμμετοχή του ασφαλισμένου 10€, ο οποίος

πραγματοποιείται σε συμβεβλημένα Οδοντιατρικά Κέντρα και Ιδιωτικά Οδοντιατρεία, και

περιλαμβάνει:

ü έλεγχο στοματικής κοιλότητας & καθαρισμό οδόντων για ηλικίες άνω των 14 ετών

ü έλεγχο στοματικής κοιλότητας και φθορίωση για ηλικίες κάτω των 14 ετών

Γ. Οφθαλμολογικό Check Up

Παρέχεται ετήσιος Οφθαλμολογικός Έλεγχος με συμμετοχή του ασφαλισμένου 10€, ο οποίος

πραγματοποιείται σε συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Οφθαλμολογικά Κέντρα και

Οφθαλμολογικά Ιατρεία, και περιλαμβάνει:

 • Μέτρηση οπτικής οξύτητας
 • Τονομέτρηση με Goldman
 • Εξέταση στη σχισμοειδή λυχνία

Δ. Check Up Γυναικών

Παρέχεται ετήσιο Check Up για γυναίκες σε ιδιαίτερα προνομιακή τιμή, το οποίο

πραγματοποιείται σε συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Διαγνωστικά Κέντρα και

Πολυιατρεία, και περιλαμβάνει:

 • Υπέρηχο μαστών με 12€
 • Ψηφιακή μαστογραφία με 22€
 • Κολπικός υπέρηχος με 12€
 • Τεστ ΠΑΠ με 12€

Οι παραπάνω εξετάσεις δύναται να διενεργηθούν και μεμονωμένες.

Ε. Check Up Ανδρών

Παρέχεται ετήσιο Check Up για άνδρες σε ιδιαίτερα προνομιακή τιμή, το οποίο

πραγματοποιείται σε συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Διαγνωστικά Κέντρα και

Πολυιατρεία, και περιλαμβάνει:

 • Triplex καρδιάς & εξέταση γιατρού με 40€
 • Τεστ Κοπώσεως με 25€
 • Υπέρηχος προστάτη με 10€
 • PSA με 10€

Οι παραπάνω εξετάσεις δύναται να διενεργηθούν και μεμονωμένες.

 • Οδοντιατρική Κάλυψη

Το πρόγραμμα καλύπτει οδοντιατρικές πράξεις και επεμβάσεις οι οποίες πραγματοποιούνται σε

συμβεβλημένα Οδοντιατρικά Κέντρα και Ιδιωτικά Οδοντιατρεία με προνομιακό τιμοκατάλογο

και κάλυψη έως 50%

 • Οφθαλμολογική Κάλυψη

Το πρόγραμμα καλύπτει οφθαλμολογικές επεμβάσεις οι οποίες πραγματοποιούνται σε

συμβεβλημένα Οφθαλμολογικά Κέντρα με προνομιακό τιμοκατάλογο και κάλυψη έως 50%

 • Διαιτολόγος - Διατροφολόγος

Συμμετοχή 20€/επίσκεψη

 • Λογοθεραπείες

ΔΩΡΕΑΝ η πρώτη αξιολόγηση λόγου, ομιλίας και μάθησης

Συμμετοχή 20€/συνεδρία

 • Ψυχολογική Υποστήριξη

Συμμετοχή 25€/συνεδρία

 • Φυσικοθεραπείες

Συμμετοχή 15€/συνεδρία στα συμβεβλημένα Φυσικοθεραπευτικά Κέντρα

 • Εναλλακτική/Ολιστική Ιατρική

Ομοιοπαθητικός 40€ η πρώτη επίσκεψη & στις επόμενες 30€/επίσκεψη

Βελονιστής Ιατρός 25€/επίσκεψη

 • Ιατρικές Επισκέψεις κατ’ οίκον

Το πρόγραμμα καλύπτει τις ειδικότητες Παθολόγου και Παιδίατρου σε περίπτωση επείγοντος

περιστατικού και αδυναμίας μετακίνησης του ασφαλισμένου, με συμμετοχή 40€/επίσκεψη από

Δευτέρα έως και Παρασκευή (08:00 - 24:00) και 50€/επίσκεψη καθημερινά (24:00 - 08:00),

Σάββατο, Κυριακή και επίσημες αργίες.

Συνοπτικός Πίνακας Καλύψεων "LIFE Care

Τηλεφωνικό Ιατρικό Συντονιστικό Κέντρο 24 ώρες το 24ωρο

Το πρόγραμμα διαθέτει 24ωρο Ιατρικό Συντονιστικό Κέντρο 365 ημέρες τον χρόνο για ενημέρωση

και συντονισμό λειτουργίας των παροχών, το τηλέφωνο του οποίου αναγράφεται στην κάρτα

MyHealthCard που συνοδεύει το συμβόλαιο του ασφαλισμένου και με το οποίο θα πρέπει να

επικοινωνεί κάθε ασφαλισμένος πριν τη χρήση οποιασδήποτε κάλυψης.

Τιμολόγιο Προγράμματος "LIFE Care

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα (ποσά σε €)

1 άτομο 50,00

2 άτομα 100,00

Οικογένεια* με 2 παιδιά 150,00

Οικογένεια* με άνω των 2 παιδιών 150,00 + 25,00 κάθε επιπλέον παιδί

* Οικογένεια θεωρούνται οι σύζυγοι και παιδιά έως 18 ετών (έως 25 ετών εάν σπουδάζουν)

 

nosokimia 01

 

nosokimia 02

 

nosokimia 03

 

nosokimia 04

 

nosokimia 05

 

nosokimia 06

 

nosokimia 07

 

nosokimia 08

 

nosokimia 08

 

nosokimia 10

 

nosokimia 11

 

 

Πάρτε προσφορά

 

Πάρτε μια προσφορά